Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

pms-DOXYCLIN 100

Doxycyclin là kháng sinh phổ rộng, có tác dụng kìm khuẩn. Thuốc ức chế vi khuẩn tổng hợp protein do gắn vào tiểu đơn vị 30S và có thể cả với 50S của ribosom vi khuẩn nhạy cảm. Thuốc cũng...

Xem chi tiết