Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

Claminat® 1g

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β -lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Amoxicillin rất dễ bị...

Xem chi tiết

Claminat® 250mg/31,25mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm beta-lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Amoxicillin rất dễ bị phá...

Xem chi tiết

Claminat® 250mg/62,5mg

Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 250 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 62,5 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Aerosil, Mannitol, HPMC 606, Nước tinh khiết (Nước tinh khiết sẽ bị mất đi trong...

Xem chi tiết

Claminat® 500 mg / 125 mg

Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 125 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Aerosil, Mannitol, HPMC 606, Nước tinh khiết (Nước tinh khiết sẽ bị mất...

Xem chi tiết

Claminat® 500 mg / 62,5 mg

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống. Thuốc bộ khô tơi có màu trắng ngà, có mùi thơm. Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) ............... 500 mg Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat-syloid (1:1)) ................. 62,5 mg

Xem chi tiết

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Amoxicillin rất dễ...

Xem chi tiết