Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tim mạch

pms-ATORVASTATIN 10MG

Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là những chất ức chế cạnh tranh với hydroxy methylglutaryl coenzym (HMG - CoA) reductase. Atorvastatin có tác dụng ngăn cản chuyển HMG - CoA thành mevalonat - tiền chất...

Xem chi tiết