Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

pms-MOPRAZOL 20mg

Omeprazol thuộc nhóm các hợp chất chống tiết, có tác dụng ngăn tiết acid dạ dày bằng cách ức chế đặc hiệu hệ thống enzym H /K ATPase tại mặt tiết của tế bào thành dạ dày.

Xem chi tiết