Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tim mạch

LIPISANS 160

Fenofibrat dẫn chất của acid fibric, là loại thuốc điều hòa lipid trong huyết tương. Thuốc làm giảm nồng độ triglycerid trong huyết tương do tác động trên lipoprotein lipase. Do đó làm giảm các thành phần gây xơ vữa...

Xem chi tiết