Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

pms-LANSOPRAZOL 30mg

Lansoprazol là chất ức chế bơm proton, có liên quan đến cấu trúc và dược lý với Omeprazol. Lansoprazol ức chế sự tiết acid dịch vị thông qua việc ức chế không thuận nghịch hệ thống enzym của H /K...

Xem chi tiết