Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

BACTAMOX® 1,5g

Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 1 g, Sulbactam 0,5 g. Sản phẩm dưới dạng. Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín. Sản xuất theo...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750

Mỗi lọ chứa: Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 500 mg, Sulbactam 250 mg Tá dược: không có. Sản phẩm dưới dạng bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh...

Xem chi tiết

Claminat®1,2 g

Thành phần dược chất: Bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và kali clavulanat tương đương với: Amoxicilin 1000 mg, Acid clavulanic 200 mg, Thành phần tá dược: Không có. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha tiêm. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Imetoxim® 1g

Cefotaxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3, có phổ kháng khuẩn rộng. So với các cephalosporin thế hệ 1 và 2, Cefotaxim có tác dụng lên vi khuẩn Gram âm mạnh hơn và bền hơn với beta lactamase,...

Xem chi tiết

IMEZIDIM 1g

Ceftazidim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng thuộc nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3. Ceftazidim có hoạt tính khángkhuẩn do ức chế tong hợp vach tế bào vi khuẩn. Thuốc bền vững với hầu hết các beta -...

Xem chi tiết