Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

IMEXOFEN

Fexofenadin là thuốc kháng histamin thế hệ 2, có tác dụng đối kháng đặc hiệu và chọn lọc trên thụ thể H1 ngoại vi. Fexofenadin là chất chuyển hóa có hoạt tính của terfenadin nhưng không còn độc tính đối...

Xem chi tiết