Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tim mạch

IMEDIPIN 5MG

Amlodipin có tác dụng chống tăng huyết áp bằng cách trực tiếp làm giảm cơ trơn quanh động mạch ngoại biên và ít có tác dụng hơn trên kênh calci cơ tim. Vì vậy, thuốc không làm dẫn truyền nhĩ...

Xem chi tiết