Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

pms-ALU P GEL

Nhôm phosphat được dùng như một thuốc kháng acid dịch dạ dày dưới dạng gel nhôm phosphat. Nhôm phosphat làm giảm acid dịch vị dư thừa nhưng không gây trung hòa: Gel dạng keo tạo một màng bảo vệ tựa...

Xem chi tiết