NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 32 ngày 13 tháng 11 năm 2018

By Quốc Huy
13/11/2018 - 9:15

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư cùng các quý cổ đông bảng NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 32 ngày 13 tháng 11 năm 2018.

Quý vị vui lòng tải tài liệu: tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật