IMP – Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành ngày 22/08/2019

By Quốc Huy
22/08/2019 - 20:42

Imexpharm xin gởi đến quý nhà đầu tư và cổ đông thông tin về việc số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cụ thể : Cổ phiếu quỹ tăng 11,000 cp đạt 30,800 cp do thu hồi cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày 22/08/2019 là 49,390,359 cp.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Tin khác

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật