IMP – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 28 – 08 – 2019

By Quốc Huy
28/08/2019 - 14:30

Imexpharm xin gởi đến Quý Nhà đầu tư và Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 28-08-2019

Vui lòng tải tài liệu tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật