Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (27/04/2015 10:26)

By
27/04/2015 - 10:26

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Ngày 24 tháng 04 năm 2015, vào lúc 09 giờ 00, tại Trụ sở chính Số 04 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Nội dung Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014: tại đây.

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật