Bản tin IR tháng 5 năm 2019

By Quốc Huy
28/06/2019 - 10:39

 DIỄN BIẾN CỔ PHIẾU IMEXPHARM

  1. Cổ phiếu IMP tháng 05/2019
  2. Diễn biến giá IMP so với các công ty dược niêm yết

HOẠT ĐỘNG IMEXPHARM THÁNG 05/2019

 

Tin khác

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật