Thầy Thuốc Nhân Dân – Ds. TRẦN THỊ ĐÀO

TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Chủ Tịch HĐQT

http://imexpharm.com/wp-content/uploads/2016/10/chan-dung-lanh-dao-background-hoa-sen.jpg

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

Huỳnh Văn Nhung

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I

Tận Tâm: Vì công việc chung, làm hết mình thì thành công đến

Trung thực: Minh bạch rõ ràng tạo được niềm tin của mọi người

Sáng tạo: Sáng tao để đột phá.

Phó Tổng Giám đốc Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được  Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012

Quá trình công tác:
1998 – 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
2007 – 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông TRẦN ANH TUẤN

Thành viên HĐQT

Ông TRẦN ANH TUẤN

Ông TRẦN ANH TUẤN

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA

Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng; Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Tư vấn quản trị cho HĐQT; Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Quá trình công tác: Hiện nay Ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác:
1991 – 2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp.
2004 – 2/2015: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm
3/2015 đến nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông TRẦN HOÀI HẠNH

Kế toán trưởng

Ông TRẦN HOÀI HẠNH

Ông Trần Hoài Hạnh

Sinh năm: 1963
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán TP.HCM.

Quá trình công tác:
1988: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Hồng Ngự
1990 – 1995: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Tân Hồng.
7/1997 – 2/2005: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
3/2005 – 7/2014: Giữ chức Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
7/2014 đến nay: Giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nguyễn Đức Tuấn

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA

Quá trình công tác:

2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
2005 – 3/2012: Giám đốc nghiệp vụ Quỹ Dragon Capital Việt Nam.
4/2012 – 6/2013: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai.
7/2013 – 7/2014: Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
7/2014 – 12/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
01/2016 đến nay: Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Chứng khoán Phillip (Thái Lan) (Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited) Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Imexpharm từ năm 2009.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Bà LÊ THỊ KIM CHUNG

Thành viên Ban kiểm soát

Bà LÊ THỊ KIM CHUNG

Bà Lê Thị Kim Chung

Sinh năm: 1960
Nguyên quán: An Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật

Quá trình công tác:
1992 – 2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN