Thầy Thuốc Nhân Dân – Ds. TRẦN THỊ ĐÀO

TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Chủ Tịch HĐQT

Ông VÕ HỮU TUẤN

Thành viên HĐQT

Ông VÕ HỮU TUẤN

Sinh năm: 1974
Nguyên quán: Quảng Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương, Đại học KT Sydney UTS (Úc)

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Cập nhật cho HĐQT các thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô; Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty; Phụ trách xử lý rủi ro trong công bố thông tin của Công ty; Chịu trách nhiệm báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Quá trình công tác: Hiện nay Ông Võ Hữu Tuấn là Phó Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Bảo Việt, kiêm Giám đốc chi nhánh CTCP chứng khoán Bảo Việt tại TP.HCM Ông Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen (đã niêm yết), Công ty Lâm Thủy Sản Bến Tre (đã niêm yết), CTCP thương mại SMC (đã niêm yết).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông TRẦN ANH TUẤN

Thành viên HĐQT

Ông TRẦN ANH TUẤN

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA

Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng; Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Tư vấn quản trị cho HĐQT; Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Quá trình công tác: Hiện nay Ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác:
1991 – 2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp.
2004 – 2/2015: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm
3/2015 đến nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông TRẦN HOÀI HẠNH

Kế toán trưởng

Ông TRẦN HOÀI HẠNH

Sinh năm: 1963
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán TP.HCM.

Quá trình công tác:
1988: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Hồng Ngự
1990 – 1995: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Tân Hồng.
7/1997 – 2/2005: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
3/2005 – 7/2014: Giữ chức Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
7/2014 đến nay: Giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA

Quá trình công tác:

2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
2005 – 3/2012: Giám đốc nghiệp vụ Quỹ Dragon Capital Việt Nam.
4/2012 – 6/2013: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai.
7/2013 – 7/2014: Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
7/2014 – 12/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
01/2016 đến nay: Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Chứng khoán Phillip (Thái Lan) (Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited) Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Imexpharm từ năm 2009.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Bà LÊ THỊ KIM CHUNG

Thành viên Ban kiểm soát

Bà LÊ THỊ KIM CHUNG

Sinh năm: 1960
Nguyên quán: An Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật

Quá trình công tác:
1992 – 2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN