PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2018 – 2022 ĐỊNH HƯỚNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA IMEXPHARM

Với tầm nhìn “Chất lượng hàng đầu – Tiêu chuẩn Châu Âu”, Imexpharm luôn xem đội ngũ là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công và sự phát triển bền vững của công...

Xem chi tiết

IMEXPHARM ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC NGUYỄN SINH SẮC 2018

Xuất thân từ vùng đất sen hồng Đồng Tháp, với tầm nhìn “Chất lượng hàng đầu – Tiêu chuẩn Châu Âu”, trong suốt chiều dài hơn 40 năm hình thành và phát triển từ năm...

Xem chi tiết
123...102030...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật