IMEXPHARM – Đại hội Sales Toàn quốc (20/11/2014 11:22)

  Imexpharm đã tổ chức thành công Đại hội Bán hàng và Tiếp thị toàn quốc tại Khu du lịch Bình Quới- Tp HCM, với hơn 300 bạn trẻ là nhân viên bán hàng, tiếp...

Xem chi tiết
...8910

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Radio

Mùa Xuân Imexpharm – Vọng cổ

Imexpharm – Theo dòng thời gian

Imexpharm – Thư gởi chị

Imexpharm – Thư ngỏ

Imexpharm – Cảm ơn cuộc đời

Video nổi bật