IMEXPHARM: Khai trương chi nhánh bán hàng tại Thành Phố Quy Nhơn – Bình Định (07/10/2016 17:17)

  Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Chi nhánh Bán hàng thứ 20 của Imexpharm được khai trương tại Thành phố biển Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, nhằm mục đích tăng độ phủ cho khu...

Xem chi tiết

Điều lệ Công ty CPDP Imexpharm được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 (18/05/2016 09:13)

Điều lệ của công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty. Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của...

Xem chi tiết

Imexpharm tổ chức cho Nhà đầu tư tham quan Nhà máy EU-GMP Bình Dương (06/05/2016 11:10)

Nhân dịp hoàn tất các hạng mục cần thiết để nâng cấp hệ thống nhà máy Imexpharm theo tiêu chuẩn EU-GMP tại Khu công nghiệp VISP II Bình Dương, Imexpharm tổ chức cho các đối...

Xem chi tiết
123...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật