IMEXPHARM: Khai trương chi nhánh bán hàng tại Thành Phố Quy Nhơn – Bình Định (07/10/2016 17:17)

  Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Chi nhánh Bán hàng thứ 20 của Imexpharm được khai trương tại Thành phố biển Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, nhằm mục đích tăng độ phủ cho khu...

Xem chi tiết

Điều lệ Công ty CPDP Imexpharm được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 (18/05/2016 09:13)

Điều lệ của công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty. Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của...

Xem chi tiết

Đại hội đồng cổ đông Imexpharm năm 2015 (09/05/2016 11:31)

  KẾ HOẠCH 2016–2020: ĐỊNH VỊ PHÂN KHÚC CAO THỊ TRƯỜNG ETC VÀ XUẤT KHẨU Theo Bà Trần Thị Đào, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Imexpharm, dự án nâng cấp hai nhà...

Xem chi tiết
123...

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật