Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty dược thiết bị y tế Đà Nẵng.

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm báo cáo: đã bán 1.086.750 CP DDN của Công ty dược thiết bị y tế Đà Nẵng, không còn là cổ đông lớn. Thực hiện ngày 20/11/2018. Thông tin...

Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông cùng các nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội...

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 32 ngày 13 tháng 11 năm 2018

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư cùng các quý cổ đông bảng NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 32 ngày 13 tháng 11 năm 2018. Quý vị vui lòng tải tài liệu: tại đây

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật