Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 10-01-2019

Imexpharm kính gởi quý cổ đông và nhà đầu tư NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10/01/2019 Vui lòng tải tài liệu tại đây.

Xem chi tiết

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gởi quý nhà đầu tư và cổ đông “Báo Cáo Thay Đổi Về Sở Hữu Của Nhóm Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Có Liên Quan Là Cổ Đông Lớn” Vui lòng tải tài liệu...

Xem chi tiết

NQHĐQT- Thanh lý bất động sản

Imexpharm xin gởi đến quý cổ đông và nhà đầu tư biên bản Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thanh lý bất động sản. Xin vui lòng tải file tại đây

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật