IMP: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22-03-2018

   Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 22/03/2018 v/v tổ chức Đại hội cổ đông; Ngày tổ chức đại hội cổ đông : 28/04/2018, ngày đăng...

Xem chi tiết

IMP: thông báo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, quý cổ đông, các nhà đầu tư về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thông...

Xem chi tiết
...91011...20...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật