IMEXPHARM: thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thu hồi của CBNV.

Công ty CPDP Imexpharm thông báo đến quý cổ đông và các nhà đầu tư V/v chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thu hồi của cán bộ nhân viên. Thông tin chi tiết: xem...

Xem chi tiết

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công ty CPDP Imexpharm xin công bố thông tin số 365/IMEX: thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Thông tin chi tiết: xem file đính kèm. Báo cáo kết quả...

Xem chi tiết

IMP: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành:   Công ty CP Dược phẩm...

Xem chi tiết
...91011...20...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật