NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 03 – 08 – 2018

Kính trình quý cổ đông và nhà đầu tư NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm Cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 03/08/2018 Vui lòng tải file tại đây

Xem chi tiết

IMP: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2018

Imexpharm công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm...

Xem chi tiết

IMP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết.

   Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông cùng các nhà đầu tư thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết theo thông báo số:...

Xem chi tiết
123...1020...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT