BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

Imexpharm kính gởi các quý nhà đầu tư và quý cổ đông BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017 Vui lòng xem tại đây

Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính giữa niên độ 2017

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư và cổ đông BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 – Đã được soát xét Vui lòng download tại đây.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 đã được soát xét.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét. Thông tin chi tiết:...

Xem chi tiết
...234...1020...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật