Báo cáo tài chính quí 1 năm 2009 (13/11/2013 09:49)

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông báo cáo tài chính quí 1 năm 2009 và thuyết minh báo cáo tài chính. Vui lòng download file đính kèm để xem chi tiết. 2013/11/13/imp_bctc_qi_2009.pdf

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2008 (13/11/2013 09:46)

Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty CPDP Imexpharm. Download: 2013/11/13/imp_bctc_2008.pdf

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quí IV năm 2008 (13/11/2013 09:42)

Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quí IV năm 2008 của Công ty CPDP Imexpharm. Vui lòng download file đính kèm để xem chi tiết. Download: 2013/11/13/imp_bctc_qiv_2008.zip

Xem chi tiết
...10...192021...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật