Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 (20/07/2015 15:56)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quí 1 năm 2015. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2015 (18/04/2015 9:56)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quí 1 năm 2015. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (31/03/2015 08:40)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Xem chi tiết
...91011...20...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật