Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 (20/04/2016 16:45)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quí 1 năm 2016. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (30/03/2016 10:26)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2015 (20/01/2016 13:30)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2015. Báo cáo tài chính năm 2015: xem tại đây.

Xem chi tiết
...91011...20...

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật