Báo cáo tài chính năm 2014 (20/01/2015 08:57)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2014. Báo cáo tài chính năm 2014: Thông tin chi tiết.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 (15/10/2014 16:58)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quí III năm 2014. Thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quí II năm 2014 (19/07/2014 14:43)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quí II năm 2014. Thông tin chi tiết: tại đây.

Xem chi tiết
...91011...20...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật