NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 31 ngày 8 tháng 11 năm 2018

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư cùng các quý cổ đông bảng NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 31 ngày 8 tháng 11 năm 2018. Quý vị vui lòng tải tài liệu: tại đây.

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

   Imexpharm trân trọng gởi đến các quý cổ đông và quý đầu tư Báo cáo Tài chính Quý III năm 2018. Xin vui lòng tải tài liệu: tại đây

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ 30-06-2018 đã được soát xét

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư và cổ đông: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG – KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018 Xin mời tải...

Xem chi tiết
123...1020...

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật