Thông cáo báo chí

Xem tất cả

Góc nội bộ

Xem tất cả

IMEXPHARM HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO THỂ CHẤT 2019

By Quốc Huy
25/12/2019 - 15:56
Với tôn chỉ “Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện” và mục tiêu “khỏe để đồng hành và cống hiến dài...

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật