Ông TRẦN HOÀI HẠNH

By
31/10/2016 - 14:00

Quá trình công tác:
1988: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Hồng Ngự
1990 – 1995: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Tân Hồng.
7/1997 – 2/2005: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
3/2005 – 7/2014: Giữ chức Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
7/2014 đến nay: Giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Tin khác

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật